Loading

Galvaniseren

Posted in /

Een dun laagje metaal

Galvaniseren is een methode om een voorwerp te voorzien van een laagje metaal. Met deze techniek kan bijvoorbeeld een ijzeren plaat worden voorzien van een laagje chroom, zink of nikkel. De reden dat men dit doet kan onder andere zijn om het product mooier te laten glanzen, om het corrosiebestendig te maken, de krasbestendigheid te bevorderen of de gewenste geleidbaarheid van het product te verkrijgen.

Elektriciteit

Bij dit galvanisatieproces wordt gebruik gemaakt van elektriciteit en er zijn twee galvanisatiemethodes te onderscheiden. Zo is er galvanisatie met behulp van een externe stroombron, waarbij het te galvaniseren voorwerp in een zoutoplossing ondergedompeld wordt.

Door dit bad met zoutoplossing wordt via een externe bron stroom geleid, terwijl het voorwerp als kathode (positieve pool) wordt gebruikt. Hierdoor treed een redoxreactie op. Dit is een reactie tussen atomen, moleculen en ionen waarbij uitwisseling van elektronen plaatsvind. Het woord “redox” bestaat uit de begrippen “reductie” en “oxidatie”. Je kunt als het ware dus zeggen, dat door oxidatie een laagje metaal op het product ontstaat.

Autokatalytische processen

Bij deze vorm van galvaniseren is geen externe stroombron noodzakelijk, maar is een reductiemiddel in de elektrolyt aanwezig. Dit wordt voornamelijk toegepast bij nikkelafscheiding en bij afscheiding van koper, zilver en goud. Het afgescheiden metaal is hierbij de katalysator voor het proces.

Comments

chardonnay